Du är här

Illustration på Corona-viruset.
2021-01-13

Vaccination Covid-19

Information med anledning av Covid-19:

Vaccination Covid-19

Först vill vi vara tydliga med att vårt arbetssätt gällande skyddsutrustning, hålla avstånd, hålla en god hygien och att vara uppmärksam vid symptom fortfarande gäller även efter vaccinationen.

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Du kan läsa mer om detta på 1177.se. Där kan du läsa också läsa både allmän och regional information!

Regionerna ansvarar för planeringen av vaccinering mot covid-19. Det är sedan kommuerna som har ansvar för sin kommuns invånare.

Detta innebär att det ser olika ut i olika kommuner. Vissa kommuner har kommit längre än andra i vaccinationsarbetet, vilket gör det svårt för oss att säga när vi kunder och anställda på Kura Omsorg står på tur.

Det är därmed viktigt att du håller dig informerad om när och var vaccineringen sker i just din kommun. Vi som arbetsgivare har ej möjlighet att påverka detta! 

I fas 1, vaccineras kunder och omsorgspersonal inom äldreboenden och hemtjänst. 

I fas 2, vaccineras personer inom LSS och personal inom vård och omsorg.

Läs följande informationblad för mer information som gäller för alla, här finns också den hälsodeklaration som i förväg ska fyllas i av den som får vaccinet:

Hälsodeklaration

Läs mer om vaccination på Folkhälsomyndighetens sida!

Fler nyheter

Team Olivias insamling till unga funktionsnedsatta i Ukraina
2022-06-02

Team Olivias insamling till unga funktionsnedsatta i Ukraina

Team Olivias insamling till organisationen Open Hearts, som arbetar för funktionsnedsatta barn och unga i krigets Ukraina, har gett resultat! Tack vare fantastiska initiativ har vi kunnat skicka ner utrustning som de behöver och fler beställningar är på gång.