Du är här

2021-01-13

Vaccination Covid-19

Information med anledning av Covid-19:

Vaccination Covid-19

Först vill vi vara tydliga med att vårt arbetssätt gällande skyddsutrustning, hålla avstånd, hålla en god hygien och att vara uppmärksam vid symptom fortfarande gäller även efter vaccinationen.

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Du kan läsa mer om detta på 1177.se. Där kan du läsa också läsa både allmän och regional information!

Regionerna ansvarar för planeringen av vaccinering mot covid-19. Det är sedan kommuerna som har ansvar för sin kommuns invånare.

Detta innebär att det ser olika ut i olika kommuner. Vissa kommuner har kommit längre än andra i vaccinationsarbetet, vilket gör det svårt för oss att säga när vi kunder och anställda på Kura Omsorg står på tur.

Det är därmed viktigt att du håller dig informerad om när och var vaccineringen sker i just din kommun. Vi som arbetsgivare har ej möjlighet att påverka detta! 

I fas 1, vaccineras kunder och omsorgspersonal inom äldreboenden och hemtjänst. 

I fas 2, vaccineras personer inom LSS och personal inom vård och omsorg.

Läs följande informationblad för mer information som gäller för alla, här finns också den hälsodeklaration som i förväg ska fyllas i av den som får vaccinet:

Till Dig som vaccinerar dig!

Hälsodeklaration

Läs mer om vaccination på Folkhälsomyndighetens sida!

Fler nyheter

Vi byter tidrapporteringssystem!
2021-01-16

Vi byter tidrapporteringssystem!

Nu räknar vi ner tiden tills vi byter tidrapporteringssystem!!!

Under februari till april 2021 satsar vi ordentligt och byter tidrapporteringssystem. Vi kommer att lämna Aiai för att under en period om tre månader gå över stegvis till ett system som heter Tidvis!

“Tidvis ger oss en helhet och funktion som vi har saknat”

I det nya systemet ser vi många fördelar, vilket också är anledningen till att vi har valt att byta. Vi ser att Tidvis kommer att vara lika enkelt som Aiai vad gäller funktion.

Information med anledning av covid-19
2021-01-07

Information med anledning av covid-19

Gravida bör vara extra försiktiga för att inte bli sjuka i covid-19.

Nya studier visar att gravida har en högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket kan innebära en förhöjd risk för att barnet föds för tidigt.