Du är här

Tidrapportering / dokumentation

Som anställd på Kura Omsorg rapporterar du din arbetade tid digitalt, vilket är smidigt både från datorn och mobilen

Tidvis som system för tidrapportering och dokumentation

Tidvis är det system som du som anställd, kund, företrädare eller administrativ personal arbetar i för att:

  •  rapportera tid
  • se sitt schema 
  • skriva daganteckningar
  • läsa nyheter och övrig information kring sin anställning m.m.

Tidvis ger oss en bra uppföljning och en kvalitetssäkring mot anställda och kunder. Tidvis gör att administrationen är samlad och enkel att hantera. Det gör att vi kommer att få mer tid att göra det vi verkligen vill, träffa våra medarbetare och våra kunder.

Tidvis ger oss större möjligheter till att både tidrapportera och dokumentera digitalt.

Vad innebär systemet för dig?

För dig som assistent bekräftar du dina arbetade tider löpande under hela månaden, vilket gör det enkelt att tidrapportera. Du har också möjlighet att skriva daganteckningar, avvikelser och annan relevant information till dina arbetskamrater eller kundansvarige direkt i systemet. Funktionen meddelande är säker enligt dataskydd och ger oss möjlighet till en härlig kommunkation sinsemellan! Här kan du kommunicera både med din kundanvarige, dina abetskamrater, din löneadministratör eller annan person inom bolaget.

Hör gärna av dig vid frågor till oss!