Du är här

Vad betyder LSS, och vilka gäller lagen för?

I vårt land har vi flertalet lagar som är ämnade att hjälpa människor med olika typer av funktionsnedsättningar. Du har säkert hört talats om LSS. Men vad är LSS egentligen? Och vilka omfattas av LSS?

LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som uppkom 1994 i samband med att den ersatte omsorgslagen.

LSS-lagen riktar sig till den del av befolkningen som behöver mer hjälp i vardagen. Den ger stöttning och är ett komplement till andra lagar, med mål att inte inskränka i rättigheter som andra lagar ger.

Lagen om stöd och service ska i den mån det går hjälpa funktionsnedsatta personer att leva ett fullgott liv.

Vilka omfattas av LSS?

Om du föds med någon typ av funktionsnedsättning, eller får en nedsättning i samband med en olycka senare i livet, finns LSS-lagen där som stöd.

De personer som omfattas av lagen om vård och omsorg är:

 1. Individer med utvecklingsstörning och/eller autism/autismliknande tillstånd.
 2. Individer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Fysiska eller psykiska nedsättningar som är stora och orsakar betydande svårigheter i vardagen, och som inte beror på normalt åldrande.

Ovanstående benämns ofta som de tre personkretsarna som du behöver tillhöra för att vara kvalificerad till insatserna inom LSS.

Rätten till ett självständigt liv

Med hjälp av LSS-lagen ska kommuner och assistansbolag hjälpa personer i samhället med funktionsnedsättningar att leva så självständigt som möjligt.

Lagen ska bidra till att det ska finnas möjlighet för personer att arbeta, delta vid studier eller vid annan typ av sysselsättning, att vara en del av samhället helt enkelt. Vare sig det handlar om arbete eller att gå på olika typer av evenemang.

Kommun eller assistansbolag för LSS-assistans

När en person omfattas av LSS kan man söka hjälp i sin hemkommun. Uppskattas hjälpbehovet ta mer än 20 timmar per vecka i anspråk kan man ansöka om assistansersättning via Försäkringskassan. 

Det antal timmar som Försäkringskassan beviljar ger dig rätt till en ersättning som ska täcka alla kostnader för insatsen Personlig assistans. Ersättningen betalas ut varje månad och ska täcka kostnader för assistenter, eller om du vill anlita ett privat assistansföretag som exempelvis Kura Omsorg. När du väljer Kura Omsorg används ersättningen för att betala lön till dina personliga assistenter liksom sociala avgifter, försäkringar, administration, förbrukningsmaterial, roliga kundaktiviteter m.m.

Även då du beviljas assistans av kommunen du bor i har du möjlighet att använda en privat utförare av din assistans. Det fungerar på samma sätt som med Försäkringskassan.

En person som får ett beslut från sin kommun eller Försäkringskassan har alltid rätt att välja en privat utförare.

LSS-assistans: Insatser du kan få hjälp med

Följande insatser ingår i LSS-lagstiftningen:

 1. Rådgivning och stöd
 2. Personlig assistans
 3. Ledsagarservice
 4. Avlösarservice
 5. Kontaktperson
 6. Korttidsvistelse i och utanför ditt hem
 7. Korttidstillsyn
 8. Bostad i familjehem
 9. Bostad med särskild service
 10. Daglig verksamhet

Få juristhjälp med personlig assistans

Om du eller någon i din närhet har ett hjälpbehov, och behöver stöttning i att söka personlig assistans finns Kura Omsorg här för dig. Våra jurister hjälper dig genom hela processen, helt kostnadsfritt.

Kontakta oss idag för att få hjälp med personlig assistans!