Vad betyder LSS, och vilka gäller lagen för?

I vårt land har vi flertalet lagar som är ämnade att hjälpa människor med olika typer av funktionsnedsättningar. Du har säkert hört talats om LSS. Men vad är LSS egentligen? Och vilka omfattas av LSS?

LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som uppkom 1994 i samband med att den ersatte omsorgslagen.

Vem riktar sig LSS till? 

LSS-lagen riktar sig till den del av befolkningen som behöver mer hjälp i vardagen. Den ger stöttning och är ett komplement till andra lagar, med mål att inte inskränka i rättigheter som andra lagar ger.

Lagen om stöd och service ska i den mån det går hjälpa funktionsnedsatta personer att leva ett fullgott liv.

Om du föds med funktionsvariation, eller får en senare i livet, finns LSS-lagen där som stöd.

En jurist sitter vid ett bord och hjälper en person som bara delvis syns i bild.
En kvinna ger ett dokument till en annan kvinna som sitter på en säng.

Vilka omfattas av LSS?

 1. Individer med utvecklingsstörning och/eller autism/autismliknande tillstånd.
 2. Individer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Fysiska eller psykiska nedsättningar som är stora och orsakar betydande svårigheter i vardagen, och som inte beror på normalt åldrande.

Ovanstående benämns ofta som de tre personkretsarna som du behöver tillhöra för att vara kvalificerad till insatserna inom LSS.

Med hjälp av LSS-lagen ska kommuner och assistansbolag hjälpa personer i samhället med funktionsnedsättningar att leva så självständigt som möjligt.

Lagen ska bidra till att det ska finnas möjlighet för personer att arbeta, delta vid studier eller vid annan typ av sysselsättning, att vara en del av samhället helt enkelt. Vare sig det handlar om arbete eller att gå på olika typer av evenemang.

Kommun eller assistansbolag?

När en person omfattas av LSS kan man söka hjälp i sin hemkommun. Uppskattas hjälpbehovet ta mer än 20 timmar per vecka i anspråk kan man ansöka om assistansersättning via Försäkringskassan.

Det antal timmar som Försäkringskassan beviljar ger dig rätt till en ersättning som ska täcka alla kostnader för insatsen Personlig assistans. Få juristhjälp med personlig assistans.

Insatser du kan få hjälp med:

 • Rådgivning och stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Avlösarservice
 • Kontaktperson
 • Korttidsvistelse i och utanför ditt hem
 • Korttidstillsyn
 • Bostad i familjehem
 • Bostad med särskild service
 • Daglig verksamhet
Två kvinnor sitter på en säng. En håller i ett dokument medan den andra tittar på. Bredvid sängen står en rullator.
Två händer öppnar en brevlåda och lägger in ett par förseglade brev i den.

Hur fungerar assistansersättning?

Ersättningen betalas månadsvis och täcker kostnader att anlita ett privat assistansbolag som exempelvis Kura.

När du väljer Kura används ersättningen för att betala lön till dina personliga assistenter, samt sociala avgifter, försäkringar, administration, roliga kundaktiviteter m.m.

Även när du beviljas assistans av kommunen har du möjlighet att använda en privat utförare av din assistans. Det fungerar på samma sätt som med Försäkringskassan.

Alla som får beslut från kommunen eller Försäkringskassan har rätt att välja en privat utförare.

Om du eller någon i din närhet har ett hjälpbehov, och behöver stöttning i att söka personlig assistans finns Kura Omsorg här för dig. Våra jurister hjälper dig genom hela processen, helt kostnadsfritt.

Kontakta oss idag för att få hjälp med personlig assistans!‍