Du är här

Vad menas med grundläggande behov?

I Sveriges lagstiftning står det att en person ska få möjlighet till hjälp med sina grundläggande behov. Grundläggande behov är behov som ska kunna uppfyllas för varje människa i Sverige. Det kan bland annat handla om att få hjälp med att äta eller att duscha.

Om en person med en funktionsnedsättning behöver personlig assistans för att tillgodose sina grundläggande behov finns det möjlighet att få stöttning i vardagen.

Det är Försäkringskassan eller kommunen du bor i som gör en bedömning om du har rätt till att få personlig assistans för ett grundläggande behov.

De olika typerna av grundläggande behov

De grundläggande behoven innefattar hjälp med att klara av dagliga hygienrutiner, på- och avklädning, intag av mat/dryck, kommunikation med andra, andning och särskilda tillsynsinsatser.

Hygien

Insatser för grundläggande behov rörande hygien ska räknas som integritetsnära. Det vill säga att hjälpen med behoven är väldigt personlig, eftersom assistenten är med vid exempelvis toalett- och duschbesök.

Vidare räknas bland annat hudvård, tvättning och tandborstning in som grundläggande behov.

Försäkringskassan och kommuner har ofta ståndpunkten att det handlar om normal hygien, alltså sådana saker som en stor majoritet av befolkningen vanligtvis inte avstår från att utföra. 

Kommunen eller Försäkringskassan bedömer ett grundläggande behov av hygien utifrån vad som anses vara rimligt. Idag finns det vissa otydligheter kring vad som kan räknas som grundläggande behov rörande hygien. Sminkning är ett sådant exempel som inte räknas.

Måltider

Grundläggande behov för måltider handlar generellt om intagande av mat och dryck på olika sätt. Det kan röra sig om att föra mat/dryck till munnen eller sondmatning. 

Tillsyn kan införas i samband med ätande, om en person exempelvis inte förstår att man behöver äta. Det räknas dock inte som ett grundläggande hjälpbehov.

På- och avklädning

Att klä på sig och klä av sig kläder närmast kroppen räknas som ett grundläggande behov. Förenklat går det att säga att det handlar om innekläder, underkläder, stödstrumpor, ortoser och proteser.

Det finns fortfarande möjlighet att få hjälp med ytterkläder, men det räknas inte som ett grundläggande behov. 

Kommunikation

Det grundläggande behovet för kommunikation innefattar att man behöver hjälp av en assistent för att kommunikation med tredje part ens ska vara möjligt.

Behovet handlar om att en individ ska kunna ta emot information av andra, och att upprätthålla en social kontakt med människor som inte är ens familj eller personliga assistent.

Tillsyn

Människor som har en funktionsnedsättning kan behöva tillsyn. Det kan krävas att en assistent har ingående kunskap om en person för att denne ska klara av att leva sitt liv.

När Försäkringskassan eller kommunen gör sin bedömning ska de ha i åtanke hur konsekvensen blir om en tillsyn över personen inte erbjuds.

Andning

Sedan 2019 räknas andning som ett grundläggande behov. För att få personlig assistans med andning måste man ha sin nedsättning dokumenterad och bedömd av en läkare. Det måste även finns en risk för hälsa och liv om inte hjälp fås för andningen.

Få personlig assistans för ett eller flera grundläggande behov

Kura Omsorgs erfarenhet är att det kan vara en utmaning att söka personlig assistans för att få hjälp med grundläggande behov och övriga behov. Det kan bli mycket pappersarbete och saker att hålla reda på. Genom att söka juridisk hjälp har du större chans att få igenom din ansökan om personlig assistans.

Läs mer på den här sidan om hur en ansökan går till, och låt oss på Kura Omsorg hjälpa dig!