Du är här

Försäkringar och pension

Om olyckan är framme vart vänder du dig då?

Genom att vara anställd på Kura Omsorg är du försäkrad och du kan själv läsa mer detaljerad information på AFA försäkringars hemsida.

Enligt kollektivavtal omfattas du av nedan avtalsförsäkringar genom AFA:

  • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
  • Omställningsförsäkring (TSL)
  • Avtalspension SAF-LO

Vid sjukdom kan du ha rätt till ersättning från oss om du får ersättning från Försäkringskassan. Här kan du göra en anmälan till Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS, AGS-KL) så utreder vi din rätt till ersättning.

Föräldraledig - rätt till extra ersättning? Du söker detta själv direkt på AFA försäkringar. Läs mer HÄR

Är du sjukskriven på grund av arbetsskada?
Läs mer och anmäl under Arbetsskadeförsäkring.

Har din sjukpenning från Försäkringskassan upphört?
Läs mer och anmäl under Förmån när sjukpenning upphört .

Läs mer om våra försäkringar...