Du är här

Juridisk hjälp kring LSS - Vi förenklar för dig, hjälper och stöttar dig.

Ibland behövs det någon som kan förstå det krångliga i brev eller beslut från myndigheter, eller som kan föra din talan i domstol om det skulle behövas. Det är därför vi på Kura Omsorg erbjuder juridisk hjälp och rådgivning.

Vi på Kura Omsorg arbetar alltid för att du som kund ska känna dig trygg och säker när du väljer oss. Juristerna hos Kura Omsorg är experter när det kommer till tolkning av lagar och regler inom LSS och du får alltid hjälp hela vägen och i alla delar som leder till ett önskat resultat.

Kura Omsorg finns här för dig i alla situationer

Har du kanske fått ett beslut som inte tillgodoser dina behov? Har du en funktionsvariation, men är osäker på vilken assistans du har rätt till? Har du behov av fler assistanstimmar, men känner dig osäker på hur du ska göra en ansökan. Kura Omsorgs jurister arbetar dagligen för dig och dina rättigheter när det gäller olika slags frågor inom assistans.

Vi hjälper dig bland annat med:

  • Hur man skriver en ansökan och vilka intyg som krävs
  • Att beviljas personlig assistans samt utreda vilka behov just du har
  • Omprövning och överklagan - om du har fått ett beslut du inte är nöjd med
  • Utökade timmar - om ditt behov har förändrats och du behöver fler assistanstimmar än tidigare
  • Tillfälliga timmar - om du behöver fler assistanstimmar under en tillfällig period

Vi står upp för dina rättigheter

Vi arbetar för dina rättigheter och för dina möjligheter till en rikare vardag. LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är till för att den som har en funktionsvariation ska få sin vardag att fungera utifrån ett liv som alla andra. Lagen omfattar bland annat personer som har fysiska eller psykiska varaktiga funktionsvariationer eller kognitiva funktionsvariationer. 

Kura Omsorg erbjuder och hjälper dig med personlig assistans runt om i hela Sverige. Kura Omsorgs lokalkontor hittar du i Örnsköldsvik, Örebro, Lidköping och Trollhättan.

 

Att ta juridisk hjälp av oss på Kura Omsorg är kostnadsfritt oavsett hur resultatet blir. Skulle du mot förmodan ansöka och bli nekad kostar vår hjälp ändå ingenting för dig. Här kan du se hur vi kunde hjälpa Carina och hennes anhöriga med ansökan om personlig assistans. 

Kontakta oss idag via formuläret nedan så lägger vi upp en plan på hur vi tillsammans ska gå vidare!