Du är här

LSS Avlösarservice - Förenklad vardag och högre livskvalité.

Du som tar hand om och vårdar en anhörig med funktionsnedsättning kan ha rätt till avlösarservice. Det innebär att du får hjälp i hemmet tillfälligt av en person som tar över omvårdnaden av din närstående. Det gäller dig som vårdar ditt barn, din partner eller en annan anhörig med en funktionsnedsättning.

Avlösarservice är en av insatserna som ingår i LSS-lagen. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är till för att den med funktionsnedsättning ska få sin vardag underlättad. Den som omfattas kan ha ett betydande eller bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada eller med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som gör att vardagen är påverkad.

Meningen är att lagen ska skydda och fungera för att personen ska få ett självständigt liv med hjälp av LSS och få en högre livskvalité. Avlösarservice är något som är utformat mot alla åldrar, ofta är det barn eller minderåriga som stödet används till.

Det kan vara tufft att räcka till som förälder redan som det är. Har du ett barn med särskilda behov kan behovet av hjälp vara större. Det kan vara svårt att veta om man är berättigad att söka hjälp, kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut frågan om du tillhör den grupp som har rätt till avlösarservice i hemmet. Avlösarservice i hemmet är en insats som kan hjälpa barnet att växa ytterligare och få hjälp med att fylla det ökade behovet som barnet har.

 Att söka och få rätt till avlösarservice möjliggör avkoppling och möjligheten för dig som förälder att kunna göra sysslor utanför hemmet eller ägna tid åt övriga familjen eller eventuella syskon.

Är du i behov av annat personligt stöd så är du välkommen att se hur vi arbetar kring personlig assistans under fliken “Personlig assistans” eller “Juridisk hjälp”. Om du får beslut om avlösarservice i hemmet kan vi för tillfället erbjuda denna tjänst i: Sollentuna kommun, Stockholms stad (i stadsdelarna Bromma, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm), Täby kommun och Västerås stad.

Enligt LSS har personer som ingår i personkretsen rätt att ansöka om:

  • Rådgivning och annat personligt stöd
  • Personlig assistans
  • Ledsagarservice
  • Biträde av kontaktperson
  • Avlösarservice i hemmet
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
  • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
  • Boende med särskild service för vuxna eller annan anpassad bostad
  • Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder