Tidrapportering & dokumentation.

Som anställd på Kura rapporterar du din arbetade tid digitalt, vilket är smidigt både från datorn och mobilen. Tidvis som system för tidrapportering och dokumentation.

Tidrapportering anställd
Logga in i Tidvis

Vid frågor om Tidvis kontakta i första hand din uppdragschef info@kuraomsorg.se eller 019-603 22 90.

Två händer öppnar en brevlåda och lägger in ett par förseglade brev i den.

Vad är tidvis?

Tidvis är systemet som du som anställd, kund, företrädare eller administrativ personal jobbar i för att:

  • Rapportera tid & Se sitt schema
  • Skriva daganteckningar
  • Få nyheter & information kring sin anställning

Tidvis ger oss en bra uppföljning och en kvalitetssäkring mot anställda och kunder. Tidvis samlar administrationen och förenklar hantering. Det gör att vi får mer tid att göra det vi verkligen vill, träffa våra medarbetare och kunder.

Tidvis ger oss större möjligheter till att både tidrapportera och dokumentera digitalt.‍

För dig som assistent bekräftar du dina arbetade tider löpande under hela månaden, vilket gör det enkelt att tidrapportera. Du har också möjlighet att skriva daganteckningar, avvikelser och annan relevant information till dina arbetskamrater eller kundansvarige direkt i systemet.

Funktionens meddelande är säker enligt dataskydd och ger oss möjlighet till en härlig kommunkation sinsemellan! Här kan du kommunicera med alla dina kollegor.

Hör gärna av dig vid frågor till oss!