Försäkringar & pension.

Kontakta oss gärna vid frågor:
019-603 22 90
info@kuraomsorg.se

Om olyckan är framme vart vänder du dig då?
Genom att vara anställd på Kura Omsorg är du försäkrad och du kan själv läsa mer detaljerad information på AFA försäkringars hemsida.

Enligt kollektivavtal omfattas du av nedan avtalsförsäkringar genom AFA:

  • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
  • Omställningsförsäkring (TSL)
  • Avtalspension SAF-LO

Vid sjukdom kan du ha rätt till ersättning från oss om du får ersättning från Försäkringskassan. Här kan du göra en anmälan till Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS, AGS-KL) så utreder vi din rätt till ersättning.

Föräldraledig - rätt till extra ersättning? Du söker detta själv direkt på AFA försäkringar. Läs mer här!

Är du sjukskriven på grund av arbetsskada? Läs mer och anmäl under Arbetsskadeförsäkring.

Har din sjukpenning från Försäkringskassan upphört? Läs mer och anmäl under Förmån när sjukpenning upphört .

Två händer öppnar en brevlåda och lägger in ett par förseglade brev i den.