Lagändring LSS
– fler får rätt till personlig assistans.

Den 1 januari 2023 träder två nya lagändringar i kraft som innebär stärkt rätt till personlig assistans. Det här är en positiv utveckling som gör att fler kommer att kunna ansöka om och få personlig assistans. Är du eller din anhöriga en av dem? Här guidar vi dig i vad den nya lagen innebär.

Lagen trädde i kraft den 1 januari 2023 och och du kan begära fram nya intyg för att påbörja en ansökan om personlig assistans. Det gäller både för nya beslut om assistanstimmar och om du önskar öka ditt befintliga beslut. Vi vet att det kan vara svårt att ansöka om personlig assistans. Våra jurister kan svara på dina frågor och hjälpa dig genom processen.

Välkommen att kontakta oss för att undersöka om du, ditt barn eller annan anhörig fått nya möjligheter i samband med lagändringen.

En kvinna i rullstol sitter vid ett bord och får hjälp av en jurist.
En kvinna i rullstol sitter vid ett bord och får hjälp av en jurist.

Vad innebär lagändringarna i korthet?

Den nya lagen rör förebyggande stöd, aktiverings- och motiveringsinsatser, schablonavdrag för föräldraansvar och assistans för egenvård.

Möjligheten att få personlig assistans beviljad ökar för:

  • Barn och personer med kognitiv funktionsnedsättning.
  • Personer som har förlorat ett beslut eller fått avslag i tidigare ansökan.
  • Barn under 12 år som redan idag har personlig assistans kan få möjlighet att få fler timmar beviljade.
  • Barn med LSS-insatserna avlösarservice eller korttidsvistelse kommer sannolikt att kunna få personlig assistans som insats i stället för dessa.
  • Personer med kognitiv funktionsnedsättning och autism som har behov av aktiverings- och motiveringsinsatser.
  • Personer med stort tillsynsbehov vid olika medicinska tillstånd, till exempel epilepsi.