Du är här

Integritetspolicy

Vi på Kura Omsorg  i Sverige AB uppskattar ditt besök på vår hemsida. Vi vill att du ska veta att vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personliga uppgifter på bästa sätt. Vi vill härmed informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Information till arbetssökande om personuppgiftshantering

Bakgrund

Kura Omsorg i Sverige AB värnar om dina rättigheter och din integritet. Kura Omsorg i Sverige AB är personuppgiftsansvarig och kan nås genom info@kuraomsorg.se. Du kan nå vårt dataskyddsombud på mejl dataskydd@teamolivia.se. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande människa.  

Vilka uppgifter vi använder

Kura Omsorg i Sverige AB använder de personuppgifter du ger oss i din arbetsansökan. Typiskt sett är det namn, personnummer och kontaktuppgifter samt uppgifter om tidigare anställningar, fritidsintressen och liknande.

Ändamål och rättslig grund

Kura Omsorg i Sverige AB behandlar dina personuppgifter för att tillsätta en ledig tjänst eller för att besvara en spontanansökan. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå ett anställningsavtal men vi som arbetsgivare har också ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna besvara din ansökan.

Så länge sparar vi uppgifterna

Om du inte får tjänsten så raderas dina personuppgifter från våra system efter att tjänsten tillsatts. Men om du godkänt det så sparas dina personuppgifter för det fall att det uppstår lediga tjänster i 6 månader. Därefter raderas dina personuppgifter från våra system.

Kategori av personuppgifter

Personnummer är en extra skyddsvärd personuppgift. Dina uppgifter behandlas därför av ett begränsat antal personer på det kontor som utannonserade tjänsten. Om du har skickat en spontanansökan så kan flera personer komma att behandla dina personuppgifter för att kunna svara på din ansökan.

Överföring till tredje land

Kura Omsorg i Sverige AB använder G suite från Google vilket innebär att dina uppgifter överförs till tredje land eftersom Googles servrar finns utanför Europa, det innebär också att support från Google kan ske från länder utanför Europa. Kura Omsorg i Sverige AB har vidtagit åtgärder i form av EU-kommissionens standardavtal för att garantera din integritet vid denna typ av överföring.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter och få dem rättade eller raderade. Du har rätt att få behandlingen begränsad eller invända mot behandlingen. Du har också rätt att ta med dina lämnade uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Om du godkänt att vi ska spara dina uppgifter för eventuella anställningar framöver har du rätt att ta tillbaka ditt godkännande. Du har även rätt att klaga till  Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten/ Datatilsynet om du tycker att vi behandlar dina uppgifter felaktigt. Vill du veta mer om hur vi hanterar dina uppgifter, kontakta vårt dataskyddsombud genom dataskydd@teamolivia.se.